Firma


Regnitum sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 1538.

Spółka powstała w 1996 roku i została wpisana do rejestru handlowego RHB Nr 11495 postanowieniem Sądu Rejonowego XII Wydział Rejestrowy-Gospodarczy w Gdańsku, w rejestrze przedsiębiorstw KRS 0000060795.

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 50.000,- PLN i dzieli się na 100 udziałów po 500,- PLN.

Decyzje nadania numeru NIP 586-16-59-387 otrzymano 14.10.1996 roku od I Urzedu Skarbowego w Gdyni, w którym Spółka rozlicza się z zobowiązań publiczno-prawnych.

W systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, Spółka otrzymała numer identyfikacyjny 191200989.

Z tytułu prowadzonej działalności audytor jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA.

Zarząd Spółki sprawuje jednoosobowo, jako dyrektor: Krzysztof Jankowski - biegły rewident, nr uprawnień 6928.


 
 
  

MISJA

Jesteśmy spółką założoną przez biegłych rewidentów, której misją jest zapewnienie naszym klientom pomocy i wsparcia w ważnych decyzjach, wynikających niejednokrotnie z wieloznaczności interpretacji przepisów z zakresu rachunkowości i podatków.

Misję naszą realizujemy poprzez stałą współpracę, a w przypadku realizacji badania sprawozdania finansowego, poprzedzone zostaje ono konsultacjami na etapie zamykania ksiąg.

Jesteśmy obecni przy rozwiązywaniu problemów gwarantując poufność i bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań.

  
 
 
   
 

webdesign Jacek Stachura