Usługi


 badanie sprawozdań finansowych

 przeglądy sprawozdań finansowych

 usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

 doradztwo podatkowe

 prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

 ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe

 doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

 działalność wydawnicza w zakresie rachunkowości

 działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości

 podział, łączenie, przekształcanie jednostek gospodarczych


 
 
  

Współpracujemy:

  z biegłymi rewidentami
  z asystentami
  z osobami przygotowującymi się do wykonywania zawodu biegłego rewidenta

na zasadach:

  umowy o pracę
  umowy o dzieło
  umowy zlecenia

  
 
 
   
 

webdesign Jacek Stachura