Menu

81-458 Gdynia

Szczeblewskiego 15

Napisz do nas

regnitum@wp.pl

Zadzwoń do nas

+48 512 355 126

 Wynagrodzenie

 

Za świadczone usługi badania ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Uzależnione to jest min. od: wielkości podmiotu (sumy bilansowej, przychodów z działalności, ilości zatrudnionych), rodzaju prowadzonej działalności, stopnia trudności badania.

 Czas badania

 

Uzależniony jest od wielkości firmy i złożoności zagadnień.

 

Badanie prowadzone jest przez biegłego rewidenta lub zespół także z udziałem asystentów.

 Zakres badania

 

Zachęcamy, by badanie sprawozdania finansowego było realizowane w dwóch etapach. Udzielamy także konsultacji związanych z przygotowaniem do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Na podstawie przeprowadzonego badania przedłożymy Państwu następujące dokumenty:

 

 sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego opracowane przez biegłego rewidenta,

 

 poufny list do kierownictwa badanej jednostki, jeżeli ustalenia badania tego wymagają.

 

 

Syntetycznie omawiamy wyniki badania oraz przedstawiamy rekomendacje, które nasunęły się nam w trakcie wykonywania umowy.

Na każdym etapie badania, biegły rewident bierze czynny udział w jego przeprowadzaniu.

Badanie zasadnicze

 

Przeprowadzenie procedur badania dotyczących poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz prawidłowości jego sporządzenia, a także propozycja wprowadzenia ewentualnych korekt.

Badanie wstępne

 

Poznanie jednostki oraz jej otoczenia gospodarczego, a także rozpoznanie organizacji kontroli wewnętrznej i rachunkowości, zaplanowanie dalszych procedur badania w oparciu o oszacowane ryzyko i udział w inwentaryzacji.

 

Na tym etapie, jeżeli jest takie życzenie jednostki, udzielamy bieżących konsultacji związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Badanie sprawozdania finansowego

Poznaj etapy, przez które przeprowadzimy Twoją firmę

0

lat w branży audytorskiej

Jesteśmy rodzinną firmą audytorską

Sprawdź szczegóły >>

Zapraszamy do poznania naszej firmy, naszych kompetencji oraz zakresu działania

O naszej firmie

Sprawdź szczegóły >>

Przeprowadzamy badania

i przeglądy sprawozdania finansowego, a także doradzamy z zakresu rachunkowości i podatków

Nasza oferta

Sprawdź szczegóły >>

Poznaj szczegółowo naszą ofertę oraz opowiedz o swoich potrzebach

Skontaktuj się z nami

Specjalizujemy się

w badaniu sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także prowadzimy konsultacje związane z ich przygotowaniem do sporządzenia sprawozdań.

Skontaktuj się z nami >>

 

Od

1996

roku

 

doradzamy w zakresie rachunkowości oraz podatków

O naszej misji

Jesteśmy obecni przy rozwiązywaniu problemów

 

gwarantując poufność i bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań

W ramach naszej działalności proponujemy:

Jesteśmy spółką założoną przez biegłych rewidentów, której misją jest zapewnienie naszym klientom pomocy i wsparcia w ważnych decyzjach, wynikających niejednokrotnie z wieloznaczności interpretacji przepisów z zakresu rachunkowości i podatków, jak również budowanie zaufania do badanych jednostek w oczach banków, inwestorów czy pozostałych interesariuszy.

 

Misję naszą realizujemy poprzez stałą współpracę, a w przypadku realizacji badania sprawozdania finansowego, poprzedzone zostaje ono konsultacjami na etapie zamykania ksiąg.

 

Złożone problemy opracowujemy w zespołach, w każdej sytuacji zapewniając naszym klientom bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań.

 

Współpracujemy z biegłymi rewidentami, asystentami oraz osobami przygotowującymi się do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

 

W naszej pracy staramy się łączyć młodzieńczą pomysłowość z długoletnim doświadczeniem i praktyką w wykonywanym zawodzie.

prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe

podział, łączenie, przekształcanie jednostek gospodarczych

działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

doradztwo podatkowe, w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

Sprawdź szczegóły >>

Regnitum sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 1538.

Z tytułu prowadzonej działalności audytor jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

 

Zarząd Spółki sprawuje Mateusz Jankowski (Prezes Zarządu, biegły rewident nr 13833) oraz Krzysztof Jankowski (Wiceprezes Zarządu, biegły rewident nr 6928).

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt elektroniczny

 

regnitum@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

kom. +48 512 355 126

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek

8:00 - 16:00

Lokalizacja biura

 

Szczeblewskiego 15

81-458 Gdynia